Home :: Documents :: Iniciatives Parlamentàries

Iniciatives Parlamentàries

Proposició no de llei per a retirar el Decret 73/2012 de ‘racionalització’ de la despesa pública

Premeu tot seguit per accedir a la Proposició no de llei per a retirar el Decret 73/2012 pel qual es determinen les condicions del Reial Decret Llei 14/2012 sobre mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu no universitari del País Valencià. Iniciativa presentara per la via d’urgència, perquè siga debatuda en Ple.

Read More »