Home :: Actualitat :: Esquerra Unida reclama major impliació a l’equip de govern en polítiques d’igualtat

Esquerra Unida reclama major impliació a l’equip de govern en polítiques d’igualtat

Esquerra Unida critica que l’equip de govern del PP a l’ajuntament de Castelló només utilitze paraules buides i elabore documents que es queden en paper mullat per la nul·la inversió en politiquees d’igualtat. Carreras: “De res serveix un Pla d’Igualtat o l’aprovació conjunta d’una moció al Plenari si desprès aquestes mesures no es fiquen en pràctica per falta de financiació, ahí és on es veuen les vertaderes prioritats del PP, que prefereix regalar rotllos a les festeres que solventar la crítica situació que pateixen les dones de Castelló” .
Carreras afegeix que les dones des de sempre pateixen unes condicions laborals molt més precàries que els homes, amb menors saliris i condicions laborals, però son a més a més en aquest moment les que en major mesura estan patint la crisi amb un major índex d’atur en relació als homes. Carreras: “Si la situació ja era preocupant ara amb la crisi s’està agreujant, a més de patir major índex d’atur, les dones s’estan fent càrrec en la majoria dels casos de les problemàtiques familiars i també de les persones amb dependèndia sense rebre cap ajuda, al contrari, llevant-les la poca ajuda de que disposaven. És imprescindible des de l’administració més propera com és l’ajuntament fer-se càrrec d’aquesta crítica realitat”.
Des d’Esquerra Unida consideren també un greu atac l’últim Anteprojecte de reforma de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local que pretén la reducció general de les competèncias municipals i tindrà una incidència molt negativa en l’aplicació de politiques d’igualtat entre dones i homes per part dels ajuntaments. Carreras: “Amb aquesta reforma es volen carregar definitivamente tot el que des dels ajuntaments s’està portant o es podria portar endavant en polítiques d’igualtat. Amb la centralització i la privatització, aquesta reforma és l’atac més bestial que s’ha fet fins ara a les polítiques socials que desenvolupen els ajuntaments”.