Home :: 8 de març 2013

8 de març 2013

Cartel_Valencia_ValencianoXIC

SENSE IGUALTAT NO HI HA DEMOCRÀCIA

Des de sempre, les dones feministes hem lluitat per una societat millor, que iguale en drets i oportunitats a totes les persones. Les dones hem sigut  les promotores de grans canvis que van contribuir decisivament a l’enriquiment de la democràcia, de manera que ha quedat més que demostrat:

Som la meitat de la població. Sense nosaltres, no hi ha democràcia.

Democràcia vol dir que homes i dones disposem de les mateixes oportunitats i drets. Per açò, nosaltres reivindiquem la nostra incorporació activa i plena a tots els àmbits de la societat, i que mai, pel fet de ser dones, ens estiguen vetats, perquè la paritat és consubstancial amb la democràcia.

Democràcia significa que dones i homes compartim sense traves ni vetos tot tipus de moments i espais. Per açò insistim que tots dos han de distribuir-se equitativament, de tal manera que el lleure siga tan compartit com les responsabilitats.

Democràcia significa plena ocupació, de qualitat, ben retribuïda, sense discriminacions de cap tipus. Per açò les feministes rebutgem la Reforma Laboral que va començar el PSOE i que el PP ha concretat en unes condicions gairebé esclavistes i que perjudiquen greument a les dones.

Democràcia significa que cada persona siga mestressa del seu cos, de les seues decisions i de les seues posicions davant la vida. Per açò nosaltres lluitem perquè ningú ens obligue a assumir papers prefixats, per ser autònomes i lliures de disposar de la nostra existència. Defensem decididament que no es legisle de manera restrictiva l’avortament, ni cap dret sexual. No estem disposades a que l’església catòlica seguisca interferint en la vida de les dones.

Democràcia significa que les diferències, diversitats i opcions no marquen cap tipus d’exclusió o discriminació. Les dones no tolerem cap més comportament sexista i patriarcal. Per açò des d’EUPV defensem una societat que no consentisca, ni permeta, ni avale que les dones seguisquen patint cap forma de discriminació ni explotació. La dignitat i la llibertat, l’autonomia personal i econòmica, la capacitat de moviment, d’elecció i l’ocupació, són drets que conformen el concepte d’igualtat de gènere.

Democràcia significa que l’Estat atenga a través dels serveis públics, totes les necessitats de la ciutadania. Per açò ens oposem a que la infradotació econòmica de lleis  com ara la de la dependència, ens relegue a les cures i ens torne a l’àmbit domèstic. Ens rebel.lem davant de qualsevol tipus d’involució social que comporten que ens arrabasse els drets conquistats.

Democràcia significa eradicar de les estructures socials tots els condicionants, costums o formes culturals que discriminen o excloguen. Per açò les dones feministes lluitem per una societat a la qual homes i dones siguem iguals i on la justícia i l’equitat siguen els fonaments bàsics en els quals es base la política.

 

Manifest 8 març 2013 per a imprimir

EUPVlogomorado-01

cabecerafbdona-01